GRNews

GRNews

Olovka i gumica to su para dva

Olovku sa gumicom je 1858. godine izumeo HL Lipman u Pensilvaniji.