GRNews

GRNews

NAJLEPŠI MANASTIRI GRČKE - Manastir Svetog Jovana Teologa Sa Patmosa

Manastir Svetog Jovana Teologa na ostrvu Patmos važno je hodočašće hrišćanstva i smatra se možda najvažnijim manastirom Egejskog mora. Vredi napomenuti da je manastir, zajedno sa Pećinom Otkrovenja (Σπήλαιο της Αποκάλυψης) deo UNESCO-ve svetske baštine. Manastir je osnovao Sveti Hristodulu. Daroviti i obrazovani monah Hristodulos Latrinos tražio je od vizantijskog cara Aleksiosa I Komnenosa 1088. godine da mu dodeli celo ostrvo kako bi osnovao manastir u čast Jevanđelista. Hristodulos će ostati na ostrvu do 1811. godine, kada je bio prisiljen da ga napusti zbog stalnih arapskih napada. U narednim vekovima monasi će nastaviti sa radom manastira. Izgradnja manastira Svetog Jovana Teologa značilo je rođenje kulturnog, duhovno-verskog centra koji je referentna tačka za ceo hrišćanski svet.