GRNews

GRNews

Minimalna evropska plata: u kojoj zemlji je 2.000 eura, a u kojoj 213 eura [spisak]

Razlike u minimalnoj plati u evropskim zemljama su vrlo velike, što pokazuju i podaci Eurostata.
U Grčkoj je sada porastao na 758 eura i započeli su razgovori o tome koliko se očekuje u junu.

Minimalna plata: Gde je više od 1.500 evra, a gde manje od 500

Međutim, razlike u minimalnoj plati u evropskim zemljama su ogromne. Indikativno je da je Luksemburg na vrhu liste sa minimalnom platom od 2.141,99 eura, dok je u Albaniji to svega 213,45 eura.
Zemalja u kojima minimalna plata prelazi hiljadu evra ima 8 (Luksemburg: Irska, Holandija, Velika Britanija, Belgija, Nemačka, Francuska, Španija), dok su 10 država u kojima je minimalna plata veća od 500 evra (Slovenija, Malta, Grčka, Portugal, Poljska, Litvanija, Estonija, Slovačka, Češka, Hrvatska).
Sedam zemalja s manje od 500 eura su Mađarska, Rumunija, Latvija, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Albanija.Ipak, vredi primetiti da troškovi života variraju u pojedinim zemljama.

Minimalna plata u Evropi:

Luksemburg: 2.141,99
Irska: 1.656,2
Holandija: 1.635,6
Ujedinjeno Kraljevstvo: 1,598.69
Belgija: 1,593.81
Nemačka: 1.584
Francuska: 1.539,42
Španija: 1.050
Slovenija: 940.58
Malta: 777.1
Grčka: 758,33
Portugal: 740.83
Poljska: 610,79
Litvanija: 607
Estonija: 584
Slovačka: 580
Češka: 574.62
Hrvatska: 546.07
Mađarska: 487.1
Rumunija: 466.23
Letonija: 430
Srbija: 343.49
Crna Gora: 331.33
Bugarska: 311.89
Albanija: 213.45