GRNews

GRNews

Kolike su prosecne plate u Ex YUG

Najveca prosecna plata isplacena u republikama ex YUG za maj ove godine bila je u Sloveniji i iznosila je 1.113,88 evra, a najmanja u Severnoj Makedoniji, 413,67 evra.
prosecna plata u Hrvatskoj bila je 886,92 evra, Crnoj Gori (za jun), 516 evra, u Bosni i Hercegovini u maju je iznosila 472,88 evra, a u Srbiji 470,64 evra.

Interesantno je da je, iako je prosecna plata u Sloveniji u maju iznosila 1.113,88 evra, ona je bila nominalno manja za 0,1 odsto, a realno za jedan procenat, u odnosu na mesec ranije.
Istovremeno, prosecna plata za maj u Sloveniji ove godine nominalno je veca za 3,4 odsto, a realno za dva odsto u odnosu na isti period prosle godine.

Prosecna mesecna isplacena neto zarada po zaposlenom u Hrvatskoj za maj 2019. iznosila je 6.476 kuna, što je nominalno vise za 0,7, a realno za 0,1 procenat u odnosu na mesec ranije, april.

Prosecna zarada bez poreza i doprinosa za jun u Crnoj Gori je iznosila 516 evra. Prosecna zarada u junu u odnosu na maj 2019. zabelezila je rast od 0,6 odsto, dok je prosečna zarada u junu 2019. godine u odnosu na isti mesec lani zabeležila rast od 1 odsto. Ako se ima u vidu da su potrošačke cene u junu u odnosu na maj zabeležile pad od 0,7 procenata, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabeležile rast od 1,3 procenta.

U Bosni i Hercegovini prosecna plata za maj ove godine iznosila je 926 KM.

Prosecna zarada bez poreza i doprinosa (neto) za maj u Srbiji iznosila je 55.380 dinara. Rast neto zarade u periodu januar-maj, u odnosu na isti period prosle godine, bio je 9,9 procenata nominalno i realno 7,2 odsto. U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosecna neto zarada nominalno je veca za 9,9 odsto, a realno za 7,5 odsto.

Prosecna plata isplacena u Severnoj Makedoniji za maj iznosila je 25.270 denara.