Otvoreni za inostrane letove: Kako se pripremaju aerodromi u Atini i Solunu

Aerodrom

Od sutra, 15. pa do 30. juna, ukinuće se ograničenja za dolaske iz inostranstva i za one iz Italije, Španije i Holandije – Kako proveriti putnike – „zelene“ i „crvene“ zemlje – od 1. jula će i ostali grčki aerodromi biti otvoreni za letove iz inostranstva.

Kapije Grčke biće otvorene od sutra, ponedeljka, 15. juna, za dobrodošlicu međunarodnim turistima sa zdravstvenim protokolima i pravilima.

Međunarodni aerodrom Atina i aerodrom u Solunu su spremni, jer su sve neophodne mere zaštite već preduzete za Covid 19.

Na aerodromu „Eleftherios Venizelos“, koji nije prestao da prima međunarodne letove iz određenih zemalja tokom svih ovih meseci, broj letova u inostranstvo je u porastu. Ograničenja za dolaske iz Italije, Španije i Holandije biće ukinuta od sutra, 15. do 30. juna. Za Albaniju i Severnu Makedoniju letovi će biti dozvoljeni samo za osnovna putovanja (tj. Ne-turistička putovanja), dok se zabrana Velike Britanije i Turske zadržava, bez obzira na listu EASA.

Aerodrom “Makedonija”, nakon tri meseca zabrane, ponovo pozdravlja direktne letove iz inostranstva. Dakle, od sutra, 15. do 30. juna, dozvoljeni su svi međunarodni letovi, osim Italije, Španije, Holandije, Velike Britanije, Turske, Albanije i Severne Makedonije.

Na svim ostalim aerodromima u zemlji međunarodni dolasci će početi 1. jula, a nastavljaju se razgovori sa EU ​​o listi trećih zemalja kojima će se dozvoliti slobodno putovanje avionima.

Aerodromi u Atini i Solunu su spremni

Temeljna higijena ruku, kao i higijena disajnih puteva, obavezna upotreba maske, držanje na distanci, konstantno, pažljivo čišćenje i dezinfekcija površina i prostora, naročito tamo gde postoji “kontakt”, osnovni su preduslovi za zaštitu putnika i zaposlenih na aerodromu u Atini, na aerodromu u Solunu, ali i na svim aerodromima Grčke.

Osnovna pravila za putnike koji putuju u inostranstvo i domaće destinacije su:

– Ulaz u zgradu aerodroma dozvoljen je samo osobama koje putuju i vlasnici su avionskih karata, osim posebnih izuzetaka (manja pratnja, pratnja osoba sa invaliditetom).

– Upotreba maske je obavezna – već od ulaza na aerodrom – dok svi učesnici moraju da je nose tokom boravka na aerodromu. Od putnika će se možda tražiti da je uklone tokom procesa bezbednosti i provere lične karte. Upotreba maske je obavezna i tokom ukrcaja i tokom leta, dok je preporučljivo menjati je svaka 4 sata.

– Zaposlenim se obezbeđuje sva lična zaštitna oprema (maske, rukavice, antiseptička tečnost), koju koriste tokom svog rada.

– Poštovanje rastojanja (1,5 metara) treba primenjivati u svim fazama aerodromskih procedura. Specijalne oznake, vizuelne upute na ekranima i banerima olakšaće održavanje razdaljina, a redovne audio najave će objavljivati pravila.

– Objekti, mašine, oprema i česte kontaktne površine u aerodromskim oblastima redovno će se čistiti i dezinfekovati supstancama i tečnostima, dok će osoblje aerodroma pružiti informacije i nadgledati poštovanje pravila od strane putnika.

– Na aerodromima i u toaletima postojaće antiseptici koje mogu koristiti putnici, kao i u svim fazama procesa putovanja, odlaska, dolaska. Plastični diskovi na koje putnici smeštaju odeću i predmete tokom procesa ulaska u gejtove dezinficiraju se po putniku pre ponovne upotrebe.

– Ohrabruje se upotreba raspoloživih elektronskih aplikacija i usluga, i pre polaska na aerodrom (veb prijava) i u okviru aerodroma (veb prijava, samokontrola, štampanje prtljažnih oznaka, postupak odlaganja prtljaga, eparking) .

– Udaljenosti se moraju pridržavati na čekaonicama aerodroma gde već postoje znakovi za obavezna slobodna mesta. Ovo se ne odnosi na porodice i parove.

Putnici sa posebnim potrebama

Za putnike sa posebnim potrebama važe sve gore navedeno sa dodatkom pravila o njihovom prioritetu prilikom ukrcavanja. Invalidska kolica aerodroma i vozila čiste se i dezinfikuju u redovnim intervalima, pre i posle korišćenja zbog zaštite od Covid-19.

Napominje se da će se u pogledu uslova leta i drugih detalja putnicima savetovati da dobiju informacije od avio-kompanija sa kojima putuju. Kompanije će biti obavešteni o pravilima koja važe za njihovo odredište.

Preventivne mere kontrole

U pogledu mera predostrožnosti, putnici koji u Atinu i Solun dolaze od 15. do 30. juna sa aerodroma izvan EASA (European Aviation Safety Agency) liste biće uzorkovani, a putnici će biti podvrgnuti jednom danu obaveznog karantina u hotelu dok ne izađe rezultat testa, u Atini ili Solunu. Ako je test pozitivan, biće pod karantinom 14 dana.

Za putnike koji dolaze iz Italije, Španije i Holandije i sa aerodroma koji su na EASA-inoj listi svi će biti testirani i biće ograničeni na jedan dan u hotelu (Atina, Solun) do izdavanja rezultata testa. U slučaju pozitivnog testa, primenjivaće se 14-dnevni karantin.

Od 1. jula svi putnici ispunit će se dolaskom u Grčku ili pre ukrcaja, elektronski obrazac PLF (Faktor opterećenja putnika) sa svojim kontaktnim podacima u Grčkoj. Testovi uzorkovanja obavit će se i izvršavat će se u 14-dnevnom karantinu ako je test pozitivan.

 

## 29 zemalja za koje Grčka otvara svoje granice 15. juna ##