29 zemalja za koje Grčka otvara svoje granice 15. juna

Grčka

Objavljena je lista 29 zemalja za koje Grčka otvara svoje granice 15. juna avionskim letovima do Atine i Soluna.

Lista 29 zemalja formirana je nakon studije epidemiološkog profila zemalja porekla turista i nakon što su uzete u obzir jučerašnje najave Evropske agencije za bezbednost u vazduhu (EASA), kao i odgovarajuće preporuke Odbora za zarazne bolesti.

Lista 29 zemalja formirana je nakon studije epidemiološkog profila zemalja porekla turista i nakon što su uzete u obzir jučerašnje najave Evropske agencije za bezbednost u vazduhu (EASA), kao i relevantni predlog Odbora za zarazne bolesti.

Posetiocima iz dole navedenih zemalja uzimaće se bris za koronavirus.

Lista zemalja:

Albanija, Australija, Austrija, Severna Makedonija, Bugarska, Nemačka, Danska, Švajcarska, Estonija, Japan, Izrael, Kina, Hrvatska, Kipar, Letonija, Libanon, Litvanija, Malta, Crna Gora, Rumunija, S. Koreja, Mađarska, Norveška, Novi Zeland, Srbija, Slovačka, Slovenija, Češka, Finska.

Lista koja će se proširiti počev od 1. jula biće objavljena na vreme.