GRNews

GRNews

izabrana je lepotica za "Mis Hitler" za 2019 godinu

 „Mis Hitler“, je 26-godišnja Francesca Ricci, stanovnica Pots d’Anda u Milanu, koja je kako se izveštava, član  fašisticke organizacije u Italiji. Kako je izabrana tako je i uhapšena. Ona je jedna od glavnih vođa u zabranjenoj organizaciji “Crne Senke“. U italiji  je u toku velika operacija hapšenja clanova ove fašističke organizacije. “Mis Hitler” je uhapšena dok je učestvovala na njihovoj konferenciji. Cilj konferencije bio je stvaranje krajnje desne mreže nacionalnih socijalista u Portugalu, Italiji, Francuskoj i Španiji.