Stanje pandemije u Grčkoj na dan 31. decembra 2020

COVID 2021

Danas su otkrivena 932 nova slučaja novog virusa u zemlji, od kojih su 3 otkrivena nakon provera na ulazu u Grčku

(Broj dnevnog testa = 13572), (Indeks pozitivnosti (%) na kliničkim PCR testovima = 6,86%)

 

Ukupan broj slučajeva je 138850, od ​​čega su 52,3% muškarci. Tokom praćenja utvrđeno je da se 5422 (3,9%) smatra vezanim za putovanja iz inostranstva, a 41299 (29,7%) vezano za već poznati slučaj.

Intubacijom je hospitalizovano 438 ljudi. Njihova srednja starost je 67 godina. 294 (67,1%) intubiranih su muškarci. 78,8% intubiranih pacijenata ima hroničnu bolest ili su stariji od 70 godina.
890 pacijenata je otpušteno sa intezivne nege od početka pandemije.

Konačno, imamo 50 novih smrtnih slučajeva od COVID-19, dostigavši ukupno 4838 smrtnih slučajeva u Grčkoj, od čega 2868 (59,3%) muškaraca. Srednja starost preminulih bila je 79 godina i 95,6% je imalo neku hroničnu bolest i / ili starost 70 godina i više.

Uzorci koji su testirani u laboratorijama koje sarađuju sa EODI (Nacionalna organizacija za javno zdravlje): Od 1. januara 2020. do danas, u laboratorijama koje vrše testove na novi koronavirus (SARS-CoV-2) i koji sistematski prijavljuju EODI-u sve uzorke koji testiraju (pozitivan i negativan), testirani su ukupni klinički uzorci PCR = 2.803.026.

Testiranih sa Rapid Ag testovima je ukupno = 579.462 “(Rapis Ag test brzi, ukupno testiranih = 18.351)

(Ukupni dnevni PCR i brzi test = 31923) (Indeks (%) dnevne pozitivnosti u ukupnom PCR i brzi test = 2,92%)