Lezbos - Sukob između imigranata i policije u naselju Kara Tepe

Imigrant Moria Lezbos Greece

Protestni marš imigranata koji ne žele u privremeni kamp na području Kara Tepe se desio u subotu ujutro, treću noć posle katastrofalnog požara u naselju Moria, izbeglice su spavale na ulicama.

Izbeglice i imigranti koji žive u Centralnom kampu Morija organizovali su protestni marš u subotu ujutru. Veliki broj ljudi, uključujući malu decu, traži da napuste Lesvos.

Otprilike oko 11 sati pre podne, sukobi su izbili između grupe imigranata i policijskih snaga, pri čemu su migranti gađali policiju kamenjima, a policija je odgovorila hemikalijama.

Imigranti i izbeglice zauzeli su sve prostore u Kara Tepeu, čak i krovove i dvorište velikog supermarketa.

Tokom protestnog marša izbio je požar iznad magistralnog puta Panagiudas-Mitilini, požar je izbio na planini u Kara Tepeu u blizini preduzeća i benzinske pumpe u tom području.

Dva vatrogasna vozila s poteškoćama su stigla na mesto događaja zbog protestne šetnje, koja su uz pomoć aviona Kanader uspela da ugasi požar, ne poprimajući velike razmere.

Napominjemo da već tri dana 13.000 izbeglica i imigranta Morije spavaju na ulicama posle katastrofalnog požara u prihvatnom kampu.

 
 
Lezbos Moria Grčka

Reakcije na postavljanje kampa

U međuvremenu, radovi na postavljanju šatora na području strelišta Kara Tepe nastavljaju se intenzivnim tempom. Oružane snage u njima učestvuju od kasno juče popodne, što je činjenica koja je izazvala reakcije. Grčka federacija vojnih udruženja u pismu predsedniku Republike i ministru nacionalne odbrane traži da oružane snage ne učestvuju u postavljanju kampa. Takođe postoje protesti administratora iz Ministarstvo imigracije i azila, jer su oni uključeni u prevoz šatora helikopterom i postavljanju šatora.

 

Treću noć na ulicama

Izbeglice i imigranti na Lezbosu, njih oko 13.000 spavali su na ulici treću noć zaredom.

Iako je mesto za preseljenja izbeglica i migranata pronađeno na starom strelištu u Kara Tepeu, čini se da ih je teško ubediti i prevesti tamo, jer većina njih želi da napusti ostrvo i pređu u kopneni deo Grčke a kasnije u Zapadnu Evropu.

U isto vreme, buni se i lokalna zajednica, pošto je poslednjih godina primila nesrazmeran teret izbeglica.