Koronavirus u Grčkoj - Negativan rekord sa 508 novih slučajeva, 227 u Atini

koronavirus Grčka

Ukupan broj slučajeva zaraženih sa COVID-19 do sada je 24450, od čega su 55,6% muškarci.
3454 (14,1%) se smatra vezanim za putovanja iz inostranstva, a 9893 (40,5%) vezuje se za već poznati slučaj.
81 građanin se leči intubacijom. Njihova srednja starost je 67 godina. 24 (29,6%) su žene, a ostalo su muškarci.
95,1% intubiranih pacijenata ima osnovnu bolest ili su stariji od 70 godina. 255 pacijenata je otpušteno sa intezivne nege.
Konačno, zabeleženo je 8 novih smrtnih slučajeva i ukupno 490 smrtnih slučajeva u Grčkoj do sada.
184 (37,6%) žena, a ostali muškarci. Srednja starost preminulih građana bila je 79 godina, a 96,3% je imalo neku hroničnu bolest i / ili starost 70 i više godina.