Koronavirus - ELSTAT: Preko 200 hiljada zatvorenih firmi u Grčkoj

Koronavirus i ekonomija u Grčkoj

ELSTAT (Grčka statistička Agencija) objavljuje da je 205.984 firmi (14.6% od ukupnog broja) kompanija sa najmanje 1.063.098 zaposlenih (25.4% od ukupnog broja) su bili prisiljeni da obustave poslovanje državnom naredbom zbog pandemije koronavirusa (COVID-19).

Međutim, od svih kompanija koje su prestale da rade, samo 3.278 kompanija ili 1,6% ima mogućnost internet prodaje.

To je rezultat podataka koje je ELSTAT objavio nakon povezivanja i obrade podataka iz Statističkog registra preduzeća za 2017. godinu, sa administrativnim registrima za 2019. godinu i iz dosijea administrativnih transakcija za 2017., 2019. i 2020. kompanija koja su svrstana u sektore delatnosti za koje obustava rada je validna, prema listi Kodeksa aktivnosti (CAD) koju je objavilo Ministarstvo finansija.

Na osnovu ovih podataka:

* Sa 0-9 zaposlenih suspendovano je 179.573 kompanija, sa 400.899 zaposlenih

* Sa 10-49 zaposlenih postoji 16.608 kompanija, sa 301.039 zaposlenih

* Sa 50-249 zaposlenih postoji 1.302 kompanije, sa 118.419 zaposlenih

* Sa više od 250 zaposlenih to je 255 kompanija, sa 242.741 zaposlenih

* Postoji 8.246 kompanija nepoznate veličine klase.

Sektori ekonomske aktivnosti sa procenatom obustave poslovanja više od 80% su:

– obrazovanje (88,8%),

– smeštajni kapaciteti (87,1%),

– sportske i zabavne aktivnosti (86,7%) i

– ugostiteljske aktivnosti (80,9%).

Promet svih kompanija koje su se “zakonom” zatvorile i vode dvocifrene podatke iznosio je 1,02 milijarde evra u februaru ove godine, a vrednost izvoza (one sa izvoznom aktivnošću) je 32,5 miliona evra.

Ekonomska kriza u Grčkoj