Kolike su plate sveštenih lica u Grčkoj

Plate-svestenika

Grčka ima oko 10.000 sveštenih lica koja primaju platu iz državnog budžeta. Vlada grčke države pod inicijativom tadašnjeg premijera Ciprasa je bila na dobrom putu da napravi dogovor sa crkvom da se ove plate prebace na teret crkvenih fondova uz zamenu za neke beneficije od strane države i umanjenje poreza i taksi za crkvene službenike i za sve nepokretnosti u svojini grčke crkve. Međutim od dolaska na vlasti premijera Kirjakosa Micotakisa, obustavljena je rasprava o ovom zakonu.

Zanimljivo je pogledati kolike su plate obicnih sveštenika i visokih sveštenih lica :

Arhiepiskop ima platu od 2.600 evra

Mitropolit 2.210 evra

1.820 eura dobija titularni Episkop i njegov pomoćnik

Dodatak od 75 evra primaju doktori nauka

Dodatak od 40 – 45 eura nosioci postdiplomske diplome

Sveštenici primaju :

678 evra za novoimenovanog sveštenika univerzitetskog obrazovanja , 1.032 evra sa 10 godina radnog staža , 1.410 evra sa 30 godina radnog staža.

Novoimenovani sveštenik koji je završio srednju skolu prima 644 i 1.099 evra sveštenik sa SSS i sa 30 godina radnog staža.

Realno gledajući ekonomsku situaciju u Grčkoj i prosečnu platu u ovoj zemlji, hteli ili ne, mora se priznati da su sveštenička primanja na niskom nivou.