U ovoj kategoriji se objavljuju vesti sa Balkana i celog sveta. Izabrane su najzanimljivije vesti koje ce biti interesantne svakom citaocu.