Banke oduzimaju nekretnine

Nekretnine

Prema grckom Zavodu za Statistiku dupliran je broj nekretnina oduzetih od strane banaka i povecan je broj aukcija za 64% za 2017. godinu u poredjenju na 2016. godinu.
Prema podacima, koji su ukljuceni u godisnjem istrazivanju notarskih poslova, zaplena nekretnina uvecana je sa 2.288 u 2016. godini (godina sa najmanjim brojem zaplena u proteklih 10 godina) na 4.520 u 2017. godini (najveći broj zabelezen je 2009. godine kada je zaplenjeno 28 089 .
Sto se tice aukcija, povecane su u 2017. na 1.186 naspram 724 u 2016.(te godine bilo je 5562 aukcija)
Zanimljivo je da su u 2017. godini osnovane 1747 novih firmi, naspram 1663 u 2016. godini, dok je broj zatvorenih kompanija za 2017. 1.303 u odnosu na 1.655 u 2016. godini . Prodaja nekretnina belezi porast cetvrtu godinu uzastopno.Broj prodaja je 69.826 za 2017. godinu dok je 2016. godine prodato 60.540. U 2008. godini broj kupoprodaja je bio 157,978.