Uredba grčke vlade o zabrani ulazaka državljana trećih zemalja za period od 15.07.2020 do 31.07.2020

Uredba Grčke vlade

UREDBA

1. Privremena zabrana ulaska u zemlju svim državljanima trećih zemalja sa bilo koje tačke ulaska u zemlju i na bilo koji način, uključujući vazduh, more, željeznicu i put, iz predostrožnih razloga da bi se zaštitilo javno zdravlje od daljeg širenja COVID-19 na teritoriji Grčke.

2. Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na državljane država članica Evropske unije (EU) i Šengenskog sporazuma, uključujući njihove supružnike ili osobe sa kojima su zaključili sporazum o suživotu, kao ni na njihovu maloljetnu djecu.

3. Stalni stanovnici sljedećih zemalja isključeni iz primjene ove odluke: Alžir, Australija, Gruzija, Kanada, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis i Urugvaj, koji ulaze u zemlju na bilo koji način primjenjuje se odluka u skladu sa zakonom br. D1a / G.P.oik.40383 / 28.6.2020 Zajednička odluka ministara finansija, razvoja i investicija, zaštite građana, rada i socijalnih poslova, zdravlja, unutrašnjih poslova, infrastrukture i transporta i špedicije i ostrvske politike (B ‘2602), kako je izmenjeno br. D1a / G.P.oik.44071 / 11.7.2020 slična zajednička odluka ministara finansija, razvoja i investicija, zaštite građana, rada i socijalnih poslova, zdravlja, unutrašnjih poslova, infrastrukture i transporta i špedicije i ostrvske politike (B ‘2796) i saD1a / G.P.oik.44823 / 14.7.2020 slična zajednička odluka ministara finansija, razvoja i investicija, zaštite građana, rada i socijalnih poslova, zdravlja, unutrašnjih poslova, infrastrukture i transporta i špedicije i ostrvske politike (B ‘2866), u vezi sa laboratorijskim testom uzorkovanja i privremenim ograničenjem onih koji ulaze iz inostranstva. Da bi dokazali svoje prebivalište, državljani trećih zemalja mogu predočiti boravišnu dozvolu, radnu dozvolu, ličnu kartu, pod uslovom da naznače svoje prebivalište, vozačku dozvolu ili druge isprave.

4. Zabrana stava 1. ne obuhvata: a) medicinsko i sestrinsko osoblje, istraživače i zdravstvene radnike, pod uslovom da na ulaznim mestima u zemlji predoče dozvolu za obavljanje profesije ili druge odgovarajuće dokaze njihov ulazak u zemlju se nastavlja prilikom vršenja profesionalnih dužnosti; d) članovi diplomatskih ili konzularnih vlasti i misija, članovi međunarodnih i evropskih organizacija, članovi humanitarnih organizacija u vršenju njihovih dužnosti, vojni i bezbednosni službenici i Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu, e) osoblje zaposlene u sektoru saobraćaja, uključujući pomorce, posade aviona, posade i tehničko osoblje angažovano na vatrogasnoj opremi za avione, kao i vozači kamiona koji vrše prevoz robe i apsolutno neophodno pomoćno osoblje za njihov prevoz, (f) tranzitni putnici, (g) studenti, lica koja se brinu za starije i nemoćne osobe (invalide) i (i) sezonski poljoprivredni radnici.

5. Lica koja podliježu stavu 4 dokazuju svoj status odgovarajućim dokumentima i prolaze laboratorijski ljekarski pregled, primijenjen prema br. D1a / G.P.oik.40383 / 28.6.2020, zajednička odluka ministara finansija, razvoja i investicija, zaštite građana, rada i socijalnih poslova, zdravlja, unutrašnjih poslova, infrastrukture i transporta i špedicije i ostrvske politike (B ‘2602), kako je izmenjeno br. D1a / G.P.oik.44071 / 11.7.2020 zajednička odluka istih ministara (B´ 2796) i sa br. D1a / G.P.oik.44823 / 14.7.2020 zajednička odluka istih ministara (B’2866).

6. Državljani trećih zemalja koji podliježu ovoj zabrani imajupravo da podnesu zahtev grčkom konzularnom organu svog prebivališta ili boravka zbog njihovog izuzetnog ulaska u zemlju iz profesionalnih ili ličnih razloga.

7. Važenje ove odluke odnosi se na vremenski period od 16.7.2020 do 31.7.2020.

8. Ova odluka je objavljena u Službenom listu Grčke (Vladine Novine).