Postepeno ukidanje "LOCKDOWN" mera u Republici Grčkoj

Katanac u Grčkoj

PRVA FAZA (od 4. maja 2020.)

U prvoj fazi, koja je počinje 4. Maja:
• Ukida se ograničenje kretanja građana, tj.ukidaju se pisana i SMS odobrenja o kretanju, i ono može biti samo u okviru mesta prebivališta.
• Dozvoljava se rad određenim maloprodajnim objektima (knjižare, optičarske radnje, prodavnice sportske opreme, prodavnice tehničke opreme, cvećare, kao dozvola poljoprivrednim proizvođačima da mogu putovati na ostala tržišta Grčke);
• Dozvoljava se rad objektima za pružanje usluga (frizerski saloni, brijačnice, saloni lepote, obućari, hemijske čistionice itd.).
• Dozvoljavaju se pojedinačni sportovi na otvorenom, kao i na moru, dok će organizovane plaže i dalje biti zatovrene;
• Otvaraju se crkveni objekti za pojedinačna bogosluženja (a od nedelje, 17. maja, vernici će moći da učestvuju u liturgijama i drugim crkvenim službama, ali uviek sa stogo poštovanim pravilima koje će biti usaglašena sa Svetim Sinodom i odbor za zaštitu od epidemije);
Što se tiče fizičkog rastojanja u kompanijama koje počinju sa radom one su sledeće: U maloprodajnim objektima do 20 m² mogu boraviti 4 osobe; od 20 m² – 100 m² mogu boraviti 4 osobe + 1 osoba na svakih 10 m²; i vise od 100 m² može boraviti 12 ljudi + 1 osoba na svakih 15 m² .
Kada je u pitanju regulisanje radnog vremena, njihov početak se pomjera sa 09:00 na 10.00 časova, sa mogućim produženjem radnog vremena, poštujući fizičko rastojanje od 2 metra, kao I obavezno korišćenje maski, kako za osoblje tako i za kupce. Ne preporučuje se korišćenje liftova, a u slučajevima gdje je to neophodno, dopušta se korišćenje 40% kapaciteta od broja osoba nosivosti lifta. U slučajevima gde postoje pokretne stepenice, zabranjuje se korišćenje lifta.
Za uslužne delatnosti kao što su frizerski saloni, brijačnice i kozmetički salone primjenjivaće se rastojanje od 2 metra između radnih mjesta. Dolazak mušterija moguć je samo uz prethodno zakazan termin, a njihova registracija mora biti istaknuta na vidno mjesto. Takođe je obavezno korišćenje maski za sve, a rukavice će morati nositi pružaoci navedenih usluga. Radno vreme je slobodno, u periodu od 07:00 do 22:00 časa radnim danom, kao i od 07:00 do 21:00 časa subotom. Dozvoljeno je prisustvo samo 1 mušterije u prostoru od 10 m2.
Što se tiče javnog prevoza, uslovi se neće mijenjati, a oni znače da se može koristiti samo 50% njihovog kapaciteta, da bi se izbjeglo veće grupsanje ljudi.

DRUGA FAZA (od 11. maja 2020.)
• Počinju sa radom završni razredi, a nedelju dana kasnije i ostali razredi srednjih škola. Učenje na daljinu i dalje će pružati podršku djeci osnovnih razreda, kao i ostalima koji iz određenih razloga ne mogu prisustvovati časovima.
• U drugoj fazi, koja će se primjenjivati od 11. maja, sve ostale maloprodajne kompanije će nastaviti sa radom, po istim pravilima kao u prvoj fazi.
• Otvaraju se auto-škole, uz obavezno korišćenje maski i rukavica.
Kada su u pitanju osnovne škole i vrtići, predviđeno je da počnu sa radom 01.juna, ali će ta odluka još biti preispitana prije početka predviđenog perioda.

Korona virus Grčka

TREĆA FAZA (od 18. maja 2020.)
U trećoj fazi od 18.maja otvaraju se arheološka nalazišta, zološki vrtovi, botaničke bašte.
U ovoj fazi otvaraju se kladinice, ali je zabranjeno sedjenje u njihovim (zatvorenim) prostorijama.

ČETVRTA FAZA (od 01. juna 2020.)
U četvrtoj fazi od 01.juna otvaraju se trgovinski centri, kao i restorani i kafići (i to samo oni koji imaju bašte). Obavezna je udaljenost od 2 metra između stolova, a za jednim stolom mogu biti najvise do 4 osobe.

PETA FAZA (tokom juna 2020.)
U petoj fazi, koja će biti određena u junu, otvaraju se ljetnji bioskopi, pod obaveznim uslovom fizičke udaljenosti od 1,5 m između gledalaca, a po redu ispunjenosti od 60%.
Otvaraju se i hoteli koji rade tokom cele godine, pod istim uslovima koji važe za kafiće i restorane.
Otvaraju se rekreativni parkovi kao i igrališta uz obavezno postovanje fizičke udaljenosti od 1,5 metra.
U poslednjoj fazi otvoriće se restorani i kafići koji nemaju otvorene bašte za sedjenje, lokali za zabavu, smeštaji za dnevni odmor, kao i sportski i rekreativni objekti.