Pad nezaposlenosti u Grckoj

Na 18,6% , je opala stopa nezaposlenosti u Grckoj u septembru 2018. godine , u poređenju sa 18,9% u avgustu, prema podacima Eurostata objavljenim danas. Detaljno : U novembru 2018. godine (bez podataka za Grcku), nezaposlenost u eurozoni pala je na 7,9% sa 8% u oktobru, zabelezivsi najnizi nivo od oktobra 2008. U EU , nezaposlenost je ostala stabilna na 6,7%. Najnizi nivo zabelezen od januara 2000. godine. Pre godinu dana , u novembru 2017. godine, nezaposlenost u evrozoni i „EU 28“ iznosila je 8,7%, odnosno 7,3% . Ukupno , 16.491 miliona nezaposlenih u EU i 13.040 miliona nezaposlenih u evrozoni zabelezeno je u novembru. Najvece stope nezaposlenosti u EU zabelezene su u Grčkoj (18,6% u septembru) i Španiji (14,7%). Najniže stope nezaposlenosti zabilježene su u Ceskoj (1,9) i Nemackoj (3,3%). Nakon Hrvatske, Grcka je zabelezila najveći pad nezaposlenosti u EU za godinu dana , sa 20,8% u septembru 2017. na 18,6% u septembru 2018. godine. Posebno u Grckoj, broj nezaposlenih u septembru iznosio je 887 hiljada. Stopa nezaposlenosti muškaraca je bila 14,8%, a kod zena 23,4%. Stopa nezaposlenosti među mladima (ispod 25 godina) u Grckoj opala je na 36,6% u septembru, u poređenju sa 36,8% u avgustu. Najvisa stopa nezaposlenosti medju mladima u EU zabilježena je u Grckoj (36,6%), Spaniji (34,1%) i Italiji (31,6%). Najnize stope su zabelezene u Ceskoj (4,9%), Nemackoj (6,1%) i Holandiji (6,9%). U novembru je nezaposlenost mladih u evrozoni pala na 16,9%, a na EU 15,2%.

Nezaposlenost