Otvaraju se organizovane plaže u Grčkoj: Vodič za kupanje

Ležaljke u Grčkoj

Stroga pravila poslovanja za 515 organizovanih plaža u Grčkoj

Meteorološke prognoze za vikend, kao i epidemiološki podaci, doveli su do odluke o otvaranju organizovanih plaža u Grčkoj, ali uz određena ograničenja zbog novih podataka o pandemiji.

U subotu, 16. maja od 8 sati ujutro, bez muzike i samo uz Take away, 515 organizovanih plaža u Grčkoj biće otvorene za javnost.

Prema najavi Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu, primenjivaće se pravila u cilju osiguranja zdravlja građana.

Obavezne mere zaštite na plaži uključuju i obaveznu dezinfekciju ležaljki – stolica nakon svakog zakupca. Takođe, dezinfekcija je obavezna u sanitarnim čvorovima, pri čemu zakonski zastupnik tj. zakupac plaže, obavezno postavlja relevantni program zaštite, vidljiv u slučaju kontrole.

 

Mere zaštite

Posebno je važno izbegavati prenatrpavanje i zadržati neophodnu udaljenost.

Od 8 sati u subotu će organizovane plaže raditi po sledećim uslovima:

-Na kontrolisanim organizovanim plažama obavezno se evidentira broj posetilaca.

-Na kontrolisanim organizovanim plažama maksimalni broj kupača je 40 ljudi na 1.000 m2.

-Minimalna udaljenost između osovina susednih suncobrana je postavljena na 4 metra, dok je minimalna udaljenost od jednog metra između oboda tende dva suncobrana.

-Suncobran može imati do 2 ležaljke, s izuzetkom porodica sa maloletnom decom.

-Minimalna udaljenost između dve ležaljke koje se nalaze na različitim suncobranima postavljena je na 1,5 metar.

#Koje će biti cene ulaza na plaže posle karantina#

-Prodaja hrane i pića (menze, kantine, kafe barovi) posluju isključivo izdavanjem proizvoda u paketu (take away).

– Proizvodi se prodaju samo upakovani, a priprema na licu mesta je zabranjenana.

– Zabranjeno je donošenje i prodaja alkoholnih pića.

– Nije dozvoljeno sedenje na prodajnim mestima kao što su barovi, menze itd.

-Minimalna udaljenost između kupaca koji čekaju na uslugu je postavljena na 1,5 metara.

-Obavezna je upotreba maski od strane zaposlenih.

-Osoblje na uređenim plažama dužno je dezinficirati ležaljke – stolice nakon svakog zakupca. Takođe je u obavezi da redovno dezinfikuje sanitarne objekte, postavljanjem odgovarajućeg programa koji će biti prikazan u slučaju kontrole.

– Peškir mora biti postavljen na ležaljku pod odgovornošću zakupca iste te ležaljke.

– Zabranjeni su sportovi u grupi sa fizičkim kontaktima.

 

Ubrzane pripreme pred otvaranje

Pripreme u barovima na plaži su u punom jeku, tako da su spremni da otvore vrata za vikend, po novim pravilima.

Na plaži Potamos u Solunu nisu svi preduzetnici spremni za vikend, dok postoje i mnogi koji ne znaju da li će uopšte otvoriti, jer, kako kažu, troškovi kako bi se ispunila nova pravila, se teško mogu pokriti. Sumnjaju da će postojati velika potražnja a i vremenski period da bi se ispunili svi higijenski zahtevi je krtak.

S druge strane, u Alimosu (Atinska rivijera) se posao sprovodi grozničavo od ranog jutra, kako bi organizovane plaže bile spremne za prijem ljudi.

Kupači su isto zatečeni jer moraju da usklade svoje navike sa novim higijenskim merama, ležaljke i suncobrani su sada na određenim udaljenostima jedni od drugih, a barovi na plaži funkcionišu potpuno drugačije, bez alkohola i nestandardnih proizvoda.

Kazne za prekršioce biće velike, rekao je zamenik ministra civilne zaštite i kriznog upravljanja Nikos Hardalias.

Kazne su od 5.000 do 20.000 eura.