Najnovije mere za ulazak turista u Grčku

greece

Doneta je nova zakonska uredba o načinu ulaska u Grčku.

Nova uredba pod brojem ΦΕΚ B’ 2878/01.07.2021, važi od 01.07.2021 do 08.07.2021.
Na osnovu te uredbe, putnicima iz zemalja kojima je odobren ulazak u Grčku, je dozvoljen ulazak u ovu zemlju pod sledećim uslovima:

– Obavezno je popuniti PLF (Passenger Locator Form) dokument koji možete naći na linku https://travel.gov.gr najkasnije do 23:59h od dana ulaska u Grčku.

– Moraju imati potvrdu o vakcinaciji, izdatu od ovlašćenog organa, najmanje 14 dana pre ulaska u Grčku ili

– imati negativan PCR molekularni laboratorijski test, ne stariji od 72 sata pre ulaska u Grčku ili

– imati negativan Rapid test, ne stariji od 42 sata pre ulaska u Grčku.

Celu uredbu možete naći na linku https://www.forin.gr/articles/article/49589/d1a-gpoik-41221-2021