Imigrantska kriza - Zatvara se još šest hotelskih smeštajnih struktura za imigrante

Izbeglice

Zatvaranje hotelskih smeštajnih struktura za imigraciju nastavlja se nesmanjenim tempom.

Danas je prekinut rad još 6 hotelskih smeštajnih objekata, od čega 3 u Greveni, 2 u Seresu i 1 u Edesi. Ukupno 250 migranata prebačeno je u strukture za smeštaj u unutrašnjosti Grčke.

Ukupno 18 objekata zatvoreno je od sredine jula. Preciznije, 10 u Greveni, 2 u Seresu, 2 u Edesi, 1 u Kozani, 1 u Prespesu, 1 u Florini i 1 u Argolidi.

Planiranje Ministarstva predviđa zatvaranje, do kraja godine, preostalih 49 hotelskih smeštajnih struktura programa FILOKSENIA.