Grčka sprema svoju turističku taktiku

ministar turizma

29/04 / 2020 – Ministar turizma g. Haris Theocharis i zamenik ministra g. Manos Konsolas u telekonferenciji sa Regionalnim savetom za turizam.

Ministar turizma, g-din Haris Theocharis, tokom četvrtog sastanka, koji je juče održan telekonferencijom, informisao je članove Regionalnog grčkog saveta za turizam (PST) o dešavanjima u turizmu na evropskom nivou.

Pored zamenika regionalnih guvernera, ovlašćenih odbornika zaduženih za turizam iz svih 13 regiona zemlje, sastanku su prisustvovali i regionalni guverner Jonskih ostrva, gđa Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i regionalni guverner Peloponeza, g. Panagiotis Nikas.

Ministar turizma najpre je informisao clanove PST-a, posebno o rezultatima neformalne konferencije ministara turizma Evropske unije na visokom nivou koja je odrzana pod pokroviteljstvom hrvatskog predsedništva, a kojoj su prisustvovali 29 ministara turizma, komesar za unutrašnje poslove, g. Thier. Breton iz Evropske komisije i generalni sekretar Svetske turističke organizacije. Na sastanku su ozbiljno razmatrani uticaji pandemije na evropsku turističku industriju i na sve ekonomske sektore, koji su uglavnom povezani sa avioprevoznim kompanijama. Kao što je gospodin Theocharis informisao članice PST-a, pozitivan element je što je za sve zemlje naglašen ekonomski znacaj turizma u Evropskoj uniji i potreba da turizam stekne vodeću poziciju u ekonomskim politikama EU.

ministar turizma grčke

Takođe je upoznao članove regionalnog Saveta za turizam sa inicijativom i predlozima koje je zajedno podnelo devet drzava (Grčka i osam drugih) Evropskoj komisiji za aktiviranje posebnih finansijskih instrumenata, kako za kratkoročno upravljanje krizama (vaučere za kompenzaciju šteta aviokompanija, podrška zaposlenima u aviokompanijama i radu na povećanju potražnje njihovih usluga)
tako i za dugoročnu podršku kompanija koje se bave turizmom.

Gospodin Theocharis takode je informisao o svom ucešću na nedavnom sastanku pri Globalnom kriznom odboru za COVID-19 (Global Crisis Committee for the COVID-19), Svetske turističke organizacije – UNWTO, na kojem Grcka učestvuje u svojstvu predsednika Komiteta za Evropu pri UNWTO.
Grčka, u kontekstu UNWTO je preuzela inicijativu i osnovala posebnu radnu grupu – TASK FORCE da odabere „najbolje primere“ i da ih predlozi u UNWTO, to bi bili konkretni predlozi za povratak turizma u normalu.

Gospodin Theocharis uvelike se pozvao na posebnu kampanju koja se priprema i biće najavljena za nekoliko dana kao sveobuhvatna promocija Grčke kao sigurne zemlje odredišta i zatražio je od svih regiona u Grckoj da aktivno učestvuju u promociji grčkog turizma.

Telekonferencija je završena govorom zamjenika ministra turizma, gospodina Manosa Konsolasa, koji se osvrnuo na posebne akcije koje su u toku kako bi se podržala konkurentnost grčkog turizma i iskoristilo stanje u kojem se Grčka u svetskim medijima prikazuje kao primer u suzbijanju pandemije koronavirusa.