Grčka je druga zemlja na svetu u proizvodnji lažnih vesti (Fake news)

Fake news

Na prvom mestu od ispitanih zemalja sveta je Turska gde je skoro 1 od 2 izjavio da je dobio fake news, a na drugom mestu Grčka gde je procenat 44%. Malezija pokazuje isti procenat, dok je na četvrtom mestu Meksiko, a sledi Mađarska.

S druge strane, najniže stope izloženosti lažnim vestima prijavljene su u Nemačkoj i Danskoj (9%), dok je treća najniža pozicija u Holandiji (10%).

Rezultati za svaku zemlju na gornjem grafikonu!