Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve ropstva i transatlantske trgovine robovima

Međunarodni dan ropstva

Skoro 400 godina više od 15 miliona muškaraca, žena i dece bili su žrtve transatlantske trgovine robovima, jedne od najmračnijih stranica istorije na svetu.

UN su 25. marta utvrdile kao dan sećanja na žrtve ropstva i podsećanje na opasnosti od rasizma i rasnih predrasuda.